Nyheter‎ > ‎

Skifte gjerde eller bytte ødelagte bord?

posted Apr 20, 2015, 6:14 AM by Mathias Meisfjordskar
Styret vil snart bestille material for de som skal gjøre vedlikehold på gjerder som dekkes av borettslaget. De gjerder som dekkes er:
  • Skilleveggene mellom boenhetene - den typiske "3-meter'n"
  • Endegjerdene for enderekkehus - de gjerder som går i langs med enderekkehusene.
(Gjerder på kortsidene av husene og mellom hager inne blant rekkene er altså ikke dekket)

For at det skal bestilles inn korrekt mengde material så må andelseiere selv si fra hva de trenger. Styret kjøper inn bord som utgjøre dekksider, stav og toppbord. Evt. jordspyd, skruer og annet festemateriell må andelseier dekke selv. Styret har ikke mulighet til å kartlegge hva de ulike beboere har av utbedringsbehov.

For at vi skal kunne gjøre dette på en bestilling (og sparer oss for dyre fraktutgifter) så er det viktig at de som har behov sender dette inn snarest!
Comments