Nyheter‎ > ‎

Gjerdematerial - siste oversikt

posted Aug 25, 2015, 1:35 AM by Mathias Meisfjordskar
Etter opptelling av behov meldt inn til styret så har vi følgende liste:

303 - 300 lm plank, 40 lm stolpe
318 - 378 lm plank, 40 lm stolpe
348 - 45 lm plank
352 - 225 lm plank
358 - 45 lm plank
363 - 50 lm plank, 5,5 lm stolpe
431 - 150 lm plank, 20 lm stolpe
515 - 13 lm plank

Totalt:
1206 lm plank, 105,5 lm stolpe

Bestillingen gjøres i morgen, 26. august, og vil mest sannsynlig være den siste for sesongen. Det vil bli bestilt noe ekstra materialer, men ikke nok til et helt endegjerde f.eks. Mangler din bestilling så send en SMS til styretelefonen snarest! Husk å angi hvor mye du trenger av hva. 

Etternølere bes kontakte styret via e-post.
Comments