Nyheter


Fredede arter i ravinedalen mellom TÅrnbyveien og Alingsåsveien

posted Sep 26, 2018, 1:52 PM by marianne lund

Det er oppdaget fire rødlistede arter i ravinedalen mellom Tårnbyveien og Alingsåsveien. Det betyr at alle former for inngrep på umiddelbart opphøre. Det er derfor ønskelig at det ikke dumpes hageavfall i ravinen, da dette tilfører ravinen andre arter enn hva som er naturlig. 

Høstdugnad - info fra OU

posted Sep 26, 2018, 1:49 PM by marianne lund

Det har kommet skriv i postkassen med info blant annet om høstdugnaden. Dugnaden utgår, men andelseiere bes rydde mellom parseller slik at rømningsveier holdes frie for trær, busker og kratt. Alle må beskjære trær, hekk og busker vendt mot rømningsveiene i høst. OU vil gå befaring for å se til at alle rømningsveier er ryddet. 
Innmelding av skade på bolig

posted Jun 9, 2018, 4:03 PM by marianne lund

Borettslaget er nå forsikret i Gjensidige Forsikring.
Ved skade på bolig skal styret alltid kontaktes og i de aller fleste tilfeller er det styret som melder inn skaden til forsikringsselskapet. 

Hvis styret er utilgjengelig, kan hastesaker i helger meldes på telefon 91503100- oppgi forsikringsnummer 87688115

Ved en skade skal beboer begrense skaden så godt det lar seg gjøre. Dette innebærer at dere selv kan kontakte håndverkere (f.eks. rørleggere) før styret/Gjensidige Forsikring blir kontaktet.

Søppeldunker på lekeplassen er fjernet

posted May 30, 2018, 10:38 AM by marianne lund

ROAF har fjernet søppeldunkene på lekeplassene  i borettslaget. Pass på å ta med eget avfall hjem fra lekeplassene så vi holder det ryddig og pent rundt oss.

Komprimatorbilen 2018

posted May 23, 2018, 12:14 PM by marianne lund   [ updated May 23, 2018, 12:17 PM ]

Komprimatorbilen kommer første tirsdag hver tredje måned. Komprimatorbilen kommer altså 7. august og 6. november.

Hver leilighet kan kaste tilsvarende et lite tilhengerlass. Beboer må selv være tilstede for å kaste sitt eget avfall i komprimatorbilen. Ved bruk av avfallsekker må det brukes gjennomsiktige sekker. Spesialavfall må kastes på godkjente deponi, ikke i komprimatorbil. (eks: maling, elektriske apparater, farlig avfall) 

Nytt forsikringsselskap fra 1.6.2018

posted May 8, 2018, 1:03 PM by marianne lund   [ updated May 8, 2018, 1:04 PM ]

Borettslaget har skrevet under ny forsikringsavtale. Fra 1. juni 2018 er borettslaget forsikret hos Gjensidige forsikring. Ny kontaktinfo ved innmelding av skader vil bli oppdatert 1. juni. 

Nye takoverbygg vedtatt av styret

posted Sep 30, 2017, 2:26 PM by Mathias Meisfjordskar   [ updated Sep 30, 2017, 2:26 PM ]

Generalforsamlingen 2017 vedtok at det skulle utredes mulighet for større takoverbygg i borettslaget. Styret har nå vedtatt forslaget fra arbeidsgruppen og dokumentene ligger under http://www.skjetten.no/informasjon/godkjentetakoverbygg

Dette betyr at det er fritt frem for beboere å søke om å søke om slike tak.

Nytt vedtak vedrørende bytte av sluk

posted Jan 19, 2016, 10:10 AM by Mathias Meisfjordskar

Listen med nyttige vedtak under Informasjon er oppdatert med et nytt vedtak vedrørende sluk.

Tips til trådløse nettverk

posted Jan 16, 2016, 12:35 AM by Mathias Meisfjordskar

Områdeutvalget har publisert en veiledning for de som har problemer med trådløsnettet sitt.

Reklamasjon av boddører

posted Oct 28, 2015, 12:51 AM by Mathias Meisfjordskar

På grunn av mange skader på nye eller relativt nye boddører så har styret sendt inn en reklamasjonssak til leverandøren. Inntil dette blir avklart så bestilles det ikke flere boddører og bytte av gamle dører må vente.

1-10 of 14