Nyheter


Skøytedisco 6.mars

posted Mar 4, 2018, 10:58 AM by Mathias Meisfjordskar

Det arrangeres skøytedisko i Glostrupdumpa 6. mars kl. 17.30-19.30. Se vedlagt poster.

Styretelefon har vært utilgjengelig

posted Dec 4, 2017, 2:35 AM by Mathias Meisfjordskar

Styretelefonen har vært av nett en stund uten at hjemmevakten har registrert dette. Restart av telefon fikset problemet.

Dette er en gylden anledning til å minne på om at e-post er den foretrukne kommunikasjonsformen for styret. Representant for styret fatter ikke vedtak over telefon og i tekniske spørsmål eller spørsmål om regler og ansvar så henvises det til vedtekter og husordensregler her på hjemmesiden.

Nye takoverbygg vedtatt av styret

posted Sep 30, 2017, 2:26 PM by Mathias Meisfjordskar   [ updated Sep 30, 2017, 2:26 PM ]

Generalforsamlingen 2017 vedtok at det skulle utredes mulighet for større takoverbygg i borettslaget. Styret har nå vedtatt forslaget fra arbeidsgruppen og dokumentene ligger under http://www.skjetten.no/informasjon/godkjentetakoverbygg

Dette betyr at det er fritt frem for beboere å søke om å søke om slike tak.

Vårdugnad 9. mai

posted Apr 5, 2017, 10:25 AM by Mathias Meisfjordskar

Dugnaden avholdes 9. mai og starter 17:00. Det serveres boller, kaffe og juice 19:00 for de som deltar. 

Vel møtt!

Vårfeiing Skjetten mandag 3. april

posted Mar 30, 2017, 11:23 AM by Mathias Meisfjordskar

Fra Skedsmo parkering:

Skedsmo parkering orienterer om at det er planlagt vårfeiing mandag 3.
april kl 07 - 15 i Rihiimækiveien, Tårnbyveien, Landskronaveien og i
Glostrupveien og Karisveien tirsdag 4. april kl 07-15. Det innføres
derfor parkeringsforbud i de aktuelle veiene i tidsrommet. Skilter
settes ut minimum 24 timer før arbeidets start. Feilparkerte kjøretøy
vil bli ilagt parkeringsgebyr og risikerer også å bli fjernet.

Komprimatorbil 7.2.2017

posted Jan 12, 2017, 10:50 AM by Mathias Meisfjordskar

Årets første komprimatorbil kommer 7.2. 

E-posttjener nede - fikset

posted Jul 1, 2016, 6:22 AM by Mathias Meisfjordskar   [ updated Aug 18, 2016, 9:39 AM ]

Vår leverandør av e-posttjenester har problemer og styret har ikke fått e-post siden 20. juni. Det jobbes med å utbedre. 

Edit: Problemet er nå utbedret. 

Gaterengjøring

posted Apr 10, 2016, 2:34 PM by Mathias Meisfjordskar

Skedsmo parkering orienterer om at det er planlagt vårfeiing onsdag 13. april kl 07 - 15 i Rihiimækiveien, Tårnbyveien, Landskronaveien, Glostrupveien og Karisveien. Det innføres derfor parkeringsforbud i de aktuelle veiene i tidsrommet. Skilter settes ut minimum 24 timer før arbeidets start. Feilparkerte kjøretøy vil bli ilagt parkeringsgebyr og risikerer også å bli fjernet.

 

Vi ber styrene i borettslagene om å oppfordre beboere til å se til at kjøretøy ikke parkeres i strid med skilter. Forbudet gjelder også på parkeringsplasser hvor det normalt er tillatt å parkere.

 

Mvh

Jon A. Kvist

Skedsmo parkering

Kontaktinformasjon ved skade

posted Mar 29, 2016, 12:26 AM by Mathias Meisfjordskar

Informasjon har fått et nytt avsnitt vedrørende skader på boligmassen. 

Nytt vedtak vedrørende bytte av sluk

posted Jan 19, 2016, 10:10 AM by Mathias Meisfjordskar

Listen med nyttige vedtak under Informasjon er oppdatert med et nytt vedtak vedrørende sluk.

1-10 of 39