Informasjon‎ > ‎

Nyttige vedtak og annen praktisk informasjon

posted Mar 14, 2015, 3:15 AM by Mathias Meisfjordskar   [ updated Oct 10, 2018, 9:41 AM by marianne lund ]
Her vil styret legge ut vedtak fra styremøtene som det er nyttig å kjenne til. Foreløpig er det kun de sist publiserte vedtakene som ligger her. Flere vil legges ut ettersom vi får funnet de fram.

Bod eller lekehus i hagen 
Maks størrelse på bod eller lekehus i hage er 3x1,5 meter eller 4,5 kvadratmeter. Maks høyde 1,80m. (Vedtatt 28.10.215) 

Større søppeldunk
Ønsker andelseier en større søppeldunk fra 140 l til 240 l må det meldes inn til styret.
Styret melder i fra til kommunen og Bori.
Det vil bli et påslag i husleien på 180,- pr. mnd. som en følge av økte utgifter.

Ansvar for vedlikehold av pipe
Borettslaget står ansvarlig for vedlikehold av pipe og røykrør. Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av selve ildstedet. Ved innsetting av nytt ildsted er andelseier ansvarlig for at utførelsen er gjort iht. de enhver tid gjeldende forskrifter. Styret skal ha kopi av godkjenning fra brann-/feiervesenet.
(Vedtatt på styremøte 20. februar 2007)

Dekning av materialer til endegjerde og 3 meters gjerde mellom leilighetene

Med endegjerde menes langsgående gjerde ved enderekkehus

Kostnadene dekkes etter følgende regler:
  • Skriftlig søknad skal sendes til styret på forhånd.
  • Behovet for utskifting av materialer for hele eller deler av gjerde skal vurderes av styret eller en fagmann utsendt på oppdrag fra styret.
  • Borettslaget dekker: Gjerdeplank inntil 15,- pr.l.m. Gjerdestolper inntil 20,- pr.l.m. Toppbord inntil 45,- pr.l.m. og beis/maling. Styret skal befare det nye gjerde før penger utbetales. Styret må ha orginalkvittering og et kontonr. som pengene overføres til.
  • Andelseier må selv besørge riving av gammelt gjerde og bygging av nytt, samt beising/maling av det nye gjerde.
  • Det nye gjerde skal oppføres etter Skjetten standard.
(Vedtatt 21. februar 2017)

Varmepumper
Søknad om montering av varmepumpe skal sendes styret for godkjenning. Søknaden til styret skal være godkjent og signert av de 2 nærmeste naboer. Varmepumper skal monteres i 1. etasje, og maks senterhøyde på uteenheten er 60 cm over bakkenivå. Ledninger og rør skal legges innvendig. Maks tillatte dB på den utvendige delen er 50. Borettslaget vil ikke være ansvarlig for skader på varmepumpen eller bygningsmassen forårsaket av varmepumpen eller monteringen av denne. Det anbefales av styret å bygge tak over den utvendige delen.
(Vedtatt 16. oktober 2006)

Bytte av varmtvannsbereder
Borettslaget dekker inntil kr 2.000 i rørleggerarbeider og maks kr 1.000,- til elektrikerarbeider ved bytte av varmtvannsbereder. Dette mot fremvisning av betalt faktura påført navn, adresse og kontonummer. Maksbeløpene er inkludert mva.
(Vedtatt 21. august 2006)

Bytte av hovedkran
Borettslaget dekker arbeidskostnadene ved utskiftning av stoppekraner i veggen på vaskerom/bad i 1. etasje med inntil kr 3000,-. Faktura må fremvises.
(Vedtatt 22. juni 2006. Revidert 15. november 2007)

Bytte av sluk på bad eller vaskerom
Ved bytte av sluk på vaskerom/bad dekkes arbeidet med inntil 2000,- mot fremvisning av kvittering.
(Vedtatt 9. desember 2015)

Terrassebord under boddør/terrassedør
Legges det terrassebord under boddør/terrassedør, må det være minimum 10 cm klaring på grunn av telehiv. Ellers anbefales det å ha klaring mellom bodvegg og terrasse. Vedtatt 27.02.2013

Dørhåndtak
Beboer er selv ansvarlig for håndtak/låsekasse til ytterdører og boder er beboer.
(Vedtatt 27. april 2006)

Antenner/parabol
Antenner/parabol må ikke monteres uten styrets forutgående godkjennelse. Ved søknad om montering av antenne skal ønsket plassering angis og begrunnes.
Antenner/parabol tillates i utgangspunktet ikke montert på leilighet, bod eller garasje og ikke høyere enn to meter over bakkenivå.
Dersom det ved montering av antenne innenfor det som følger av ovennevnte ikke er mulig å oppnå ønskede og tilfredsstillende signaler, kan styret godkjenne annen plassering.
(Generalforsamlingsvedtak 2006)

Gulv i 1. etasje 
Ved legging av parkett, eller liknende gulv i 1. etasje skal det benyttes Platonmappe eller tilsvarende fuktsikring. Annet belegg, for eksempel "vegg til vegg" tepper skal være diffusjonsåpne for å unngå fuktskader i gulvbelegg. På vaskerom og bad skal det benyttes våtromsbelegg. Fra og med 1. april 2004 utbetales det ikke godtgjørelse for skader i gulvbelegg som gjelder fukt fra grunnen.
(Generalforsamlingsvedtak 2004)

Kontroll av ny bygningsmasse 
Det skal av en ekstern konsulent, valgt av borettslagetsstyre gjennomføres kontroll avny bygningsmasse under og etter endt byggeperiode. Kostnad ifm. leie av konsulent dekkes av beboer. Innkreving av kostnad for befaring gjennomføres av LSBO (nå Bori) og blir derfor innlemmet underderes rutiner for innkreveing.
(Generalforsamlingsvedtak 2004)

Lufteventiler 
Det skal være 1 lufteventil i hvert rom (i åpen løsning kjøkken/stue skal det være lufteventil i hver ende). Egenandel er maks kr 1.500,- kr 750,- pr. ventil.
(Generalforsamlingsvedtak 2006)