Informasjon‎ > ‎

Kontaktinformasjon ved skade på boliger

posted Mar 14, 2015, 3:19 AM by Mathias Meisfjordskar   [ updated Jun 9, 2018, 4:00 PM by marianne lund ]
Borettslaget er forsikret i Gjensidige Forsikring.
Ved skade på bolig skal styret kontaktes og i de fleste tilfeller er det styret som melder inn skaden til forsikringsselskapet. 

Hastesaker i helger kan meldes på telefon 91503100 - oppgi forsikringsnummer 87688115

Ved en skade skal beboer begrense skaden så godt det lar seg gjøre. Dette innebærer at dere selv kan kontakte håndverkere (f.eks. rørleggere) før styret/Gjensidige blir kontaktet.